Датум:
-------------------
21.07.2024.

КОНТАКТ

Адреса за пошту

Здравствени савет Србије
Немањина 22-26
11 000 Београд


Седиште Здравственог савета Србије
Дечанска 8 / канцеларија бр. 120
11 000 Београд


Телефон: 011 362 12 15
Факс: 011 362 12 16
e-mail: office@zdravstvenisavetsrbije.gov.rs
www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


Председник Здравственог савета Србије је Академик Драган Мицић.

Сва права задржана
Здравствени савет Србије