Датум:
-------------------
21.07.2024.

ЧЛАНОВИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ

На основу члана 151. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС",бр. 107/05,72/09-др. закон,88/10,99/10,57/11,119/12,45/13-др. закон и 93/14) и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини ("Службени гласник РС",бр.9/10)

Народна скупштина Републике Србије, на седници Петнаестог ванредног заседања у 2015. години, одржаној 24.јула 2015. године донела је

OДЛУКУ
о избору чланова Здравственог савета Србије

У Здравствени савет Србије бирају се:

 1. проф. др Иван Пауновић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
 2. проф. др Лазар Давидовић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
 3. проф. др Божидар Димитријевић, редовни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду,
 4. проф. др Јела Милић, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
 5. академик Драган Мицић, представник Српске академије наука и уметности,
 6. проф. др Александар Нагорни, представник Лекарске коморе Србије
 7. др Миломир Јелчић, представник Стоматолошке коморе Србије,
 8. мр сци.пх,спец. Светлана Ристић, представник Фармацеутске коморе Србије,
 9. проф.др Светлана Игњатовић, представник Коморе биохемичара Србије,
 10. Душица Биочанин, виша медицинска сестра,представник Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 11. проф.др Љубица Ђукановић, представник Српског лекарског друштва,
 12. др мед. сци. Градимир Драгутиновић, представник Коморе здравствених установа Србије
 13. Весна Станишић,дипл. правник, истакнути стручњак за област здравственог осигурања и финансирања здравствене заштите
 14. Ивана Радовић,дипл. економиста, истакнути стручњак за област здравственог осигурања и финансирања здравствене заштите
 15. проф. др Бесна Бјеговић-Микановић редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, истакнути стручњак за унапређење и развој области јавног здравља
Сва права задржана
Здравствени савет Србије