Датум:
-------------------
21.07.2024.

Најчешћа питања везана за континуирану едукацију1. Питање: - Ако се прави програм који је намењен и лекарима и фармацеутима, да ли треба пријавити програм само Медицинском факултету или треба нпр. и Фармацеутском факултету, односно да ли се наши бодови подједнако примењују и на фармацеуте?

Одговор: Поштована, довољно је пријавити КЕ само једној установи без обзира кога едукујете. Важно је навести ко вам је циљна група. У вашем случају то су: лекари и фармацеути. Лекари и фармацеути добијају исти број бодова за исту врсту едукације. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације2. Питање: Да ли бодове добија само предавач који излаже на семинару, или и ко-предавачи (коаутори неког рада)?

Одговор: Поштована, На семинарима, курсевима и стручним састанцима бодове за предавача добија само онај аутор који презентује методску јединицу. Бодове не добијају коаутори. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације3. Питање: Када се програми понављају у оквиру важења рецензије (12 месеци), да ли предавачи, за исти програм сваки пут добијају додељене бодове?

Одговор: Поштована, Предавачи само једном добијају бодове без обзира колико пута понављају дату КЕ. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације4. Питање: Колико укупно бодова добија предавач на једном курсу ако има 2 или више предавања?

Одговор: Предавач добија максималан број бодова за дати курс или стручни састанак или симпозијум али само једном без обзира да ли је одржао једну презентацију или више њих. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације5. Питање: Како се може дефинисати „међународни конгрес или симпозијум“?

Одговор: Конгрес или симпозијум може добити одредницу „међународни“ ако у научном и/или програмском одбору конгреса има истакнуте стручњаке из најмање пет страних држава, од којих највише две државе могу водити порекло од некадашњих република СФРЈ и ако се изводи на енглеском језику. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације6. Питање: Како се може дефинисати „међународно удружење“?

Одговор: Удружење може добити одредницу „међународно“ уколико представља асоцијацију најмање три националних удружења, од којих највише два могу бити удружења из држава потеклих од бивших република СФРЈ, или уколико има активне подружнице са сопственим веб страницама у најмање 20 држава света. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације7. Питање: Ако организатор није у могућности да обави континуирану едукацију у пријављеном термину, да ли постоји могућност промене термина?

Одговор: Постоји могућност одлагања термина, али о томе треба обавестити Здравствени савет. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације8. Питање: Да ли удружења могу да апликују исту тему на следећем конкурсу јер им је Здравствени савет дозволио извођење програма само у току три месеца ове године?

Одговор: Могу, по условима из новог конкурса. Поздрав, Радна група Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукацијеСва права задржана
Здравствени савет Србије